Кметът Капитанова: Съветничката Екатерина Татанова е гласувала разрешение за ПУП на нов хотел в Гърмен, а изработването на проекта е възложено на дъщеря й

Минка Капитанова

Градоначалникът връща решението за ново прегласуване в ОбС заради конфликт на интереси

Съветниците трябва да гласуват и разкриването на маломерна паралелка за 7-и клас в Рибново, не достига 1 ученик

 

В гласа на съветничката Екатерина Татанова за изработване на ПУП в Гърмен за изграждане на хотел има конфликт на интереси. Това обяви кметът Минка Капитанова и върна решението в ОбС за прегласуване. Според гласуваното решение изработването на проекта за ПУП ПЗ с възложетил от „Гайа“ ЕООД, село Гърмен с управител на дружеството дъщерята на  бишия председател на ОбС-Гърмен Катерина Татанова – Емилия Татанова.

Екатерина Татанова

Съветниците трябва да преразгледат още едно решение, което им връща градоначалникът. Редовното заседание на ОбС-Гърмен е насрочено от председателя Исмет Узунов за утре и в двевния ред фигурират само 2 точки. Така съветниците ще преразгледат  двете върнати от кмета Минка Капитанова решения, които са били приети на сесията на 1 август под номера 491 и 508. Те трябва да гласуват становище и за образуване на маломерна паралелка  – 7-и клас в училището в Рибново, където недостигът е само от 1 ученик.

„Гласът на бившия председател на ОбС-Гърмен Екатерина Татанова от ГЕРБ стана причина за връщане на решение №508”, обясниха общински съветници. С гласуваното по-рано решение се дава разрешение за изработване на подробен устройствен план за застрояване на ПИ No 126061, местност Старо село, по КВС,  землище  село  Гърмен, за изграждане на обект „Семеен хотел“. Според гласуваното решение, изработването на проекта за ПУП ПЗ с възложетил  от „Гайа“ ЕООД, село Гърмен с управител на дружеството  дъщерята на  бишия председател на ОбС-Гърмен  Катерина Татанова – Емилия Татанова.

Емилия  Татанова е и вносител на искането за строителството по проект на „Семен хотел” в землището на Старото село Гърмен и поради това, че майка й Екатерина Татанова като общински съветник е гласувала за даването на разрешителното, кметът   Минка Капитанова  настоява на утрешното заседание  то да бъде прегласувано без участието на майката Татанова поради конфликт на интереси.

Мотивите на кмета са, че решение № 508  в Протокол № 39 от 01.08.2018 г. е взето в нарушение на разпоредбите на чл.37 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  тъй като управител на „Гайа“ ЕООД е Емилия Татанова – дъщеря на  общинския съветник Екатерина Татанова. Според разпоредбите тя не е трябвало да  участва в гласуването.

Второто решение, което е върнала за прегласуване кметът Капитанова, е под № 491 и касае неприети от мнозинството общински съветници уточнения в годишен план и отчета за изпълнението на бюджета за 2017 година. Мотивите за връщането са, че бюджетът на община Гърмен за 2017 година е  бил приет от същия Общински съвет и е изпълнен съгласно заложените  при приемането му  приоритети, без отклонение  или нарушения на действащото законодателство и в съответствие с  изискванията на Закона за държавния бюджет за 2017 година.

Съветниците трябва да гласуват и сформирането на маломерна паралелка в 7-и клас в СУ „Йордан Йовков” в Рибново. Мотивите на директора на училището Манчо Джуркин са, че тази година седмокласниците са 17 на брой и за редовна паралелка не достига 1 ученик. Училището е средищно и в него се обучават ученици  както от село Рибново, така и от съседните села Осиково и Скребатно.

За учебната 2018/2019 година прогрозният брой ученици в гимназията в село Рибново е 463-ма, съобщава директорът Манчо Джуркин.