Кметът на Благоевград не е спазил срока за заличаване на фирмата си

Кметът на Благоевград Румен Томов не е спазил законовия срок за заличаване на фирмата си и не е уведомил Общинския съвет за предприетите от него действия в тази посока. Това показват документите, изискани от Общинската избирателна комисия, която беше сезирана от бившия кмет Атанас Камбитов. Кметът Румен Томов е прехвърлил фирмата, на която е бил едноличен собственик, на сина си, но под друго име и с друг ЕИК, като е пропуснал да заличи в срок старото си дружество и фактическото си положение в него, сочеше в сигнала си бившият градоначалник.

По този повод Общинската избирателна комисия поиска документи от Търговския регистър и от Общинския съвет. Ето какво показват те: „Към дата 04.12. справката от Търговския регистър показва, че няма подадено заявление по съответния образец, с което се желае заличаване на търговеца от регистъра, както и писмото от Общинския съвет показва, че към 12 декември 2019-а няма постъпило уведомление до Общинския съвет от г-н Томов, с което да ги е известил, че е започнал тази процедура по прекратяване на дейността и заличаване на търговец“, заяви  председателят на комисията Мартин Бусаров.

ОИК проведе ново заседание, за да гласува текст на писмо до кмета Румен Томов, който в тридневен срок може да изпрати своите съображения и документи по започналата процедура за  отстраняването му от поста, след което ще бъде взето и решението за или непрекратяване на правомощията му./БНР