Кметът на Дупница Методи Чимев: Чакаме информация от МРРБ за кои блокове ще има пари за саниране

134-08-01-CHIMEW

Община Дупница има готовност да обяви процедури по избор на изпълнители, които да направят обследване на сградите, които ще бъдат финансирани по Националната програма за енергийна ефективност, съобщиха от пресцентъра на кметството. Досега бяха замразени всички дейности по обявяване на поръчките и сключване на договори с външни фирми, докато не бе прието осигуряването на ново финансиране за санирането на многофамилните жилищни сгради. “Очакваме обнародване в „Държавен вестник”, след което вече може да стартираме с последващите процедури по избор на изпълнители. За това ни уведомиха с официално писмо от Министерството на регионалното развитие и благоустройство. В тази връзка обаче очакваме да разберем колко и кои от подадените на този етап блокове към банката, финансираща дейностите, ще сключат договори. Знаете, че срокът за подаването на заявления изтече на 31 декември 2016 година, като общо подадените са 82. От тях 47 сме вече подали към банката в очакване на обратна връзка за сключване на договори за финансиране. Другите 35 са на различен етап и продължава специализираното ни звено да работи по документите. В община Дупница няма никакво забавяне и щом получим положително становище от областната управа за даден блок, още в същия ден отправяме искане за финансиране към банката”, коментира кметът на община Дупница Методи Чимев.