Кметът на община Кюстендил Петър Паунов ще получава 60% от размера на министерската заплата

Бяха гласувани заплатите на кмета П. Паунов и председателя на ОбС Михаела Крумова.
  • Общинските съветници гласуваха възнагражденията на председателя на ОС, общинските съветници и кметовете на кметства

 

Кметът на община Кюстендил Петър Паунов ще получава 60% от размера на министерската заплата. Това решиха по-голямата част от общинските съветници по време на извънредната сесия. Предложението на четирите постоянни комисии към Общинския съвет бе за 80% от размера на министерска заплата и да се актуализира всеки декември. Двама от съветниците се изказаха по докладната, като Младен Ризов също изрази позиция кметското възнаграждение да е 80% от министерската заплата.

„Не говорим тук за суха сума, работата на кмета е колосална и заплатата не е предмет на обсъждане. Заплатата трябва да съответства на нашата работа. Аз и комисията гласувахме това предложение. Винаги съм казвал, че администрацията трябва да получава по-високи заплати. Тези пари, които ги получава, са смешни. Трябват повече пари и за администрацията. Те работят и ние работим. Кметът трябва да отговаря за това възнаграждение. Преди се беше отказал от заплатата си, надявам се сега да не се откаже, както аз няма да се откажа от моята заплата“, каза Ризов от трибуната.

Друго предложение за размера на кметската заплата дойде от общинския съветник Валери Йовев, който предложи възнаграждението да бъде 60% от министерската заплата.

Общинските съветници определиха и своите възнаграждения, и тези на кметовете по кметства.

„Хубаво е да се дава, но трябва да има откъде да се взима. Анализ на това не можем да направим, защото предстои приемане на бюджета. Даваш нищо, което имаш. Няма как да го защитим пред гражданите, всеки един от нас сутрин става и се гледа в огледалото и се пита каква работа свърших – за 5, 50 или 500 лв. Смятам, че 3000 лв. е нормална заплата, на никого не му стигат парите, но ние трябва да се разполагаме спрямо нашата кошница. За мен на този етап е рационално 60%, при по-големи приходи може да се актуализира“, коментира Йовев.

Двете предложения бяха подложени на гласуване, като това на Младен Ризов не бе прието. Предложението на Валери Йовев за 60% от министерската заплата бе прието.

При дебата и гласуването кметът Петър Паунов не участваше. След решението на Общинския съвет той каза пред съветниците защо е внесена докладната.

„Докладната е внесена, защото има разминаване между моето възнаграждение и на част от администрацията, които получават по-високи възнаграждения от мен. Анализът на възнагражденията е анализ за цялостното състояние на доходността в региона. Тъкмо за това е и привличането на инвестиции и повишаването на платежоспособността на съгражданите ни. За това е и стремежът към участие в повече европейски програми, създаване на по-добра среда. Всеки един от нас участва в битката да върнем нашите съграждани и приятели, които работят или живеят другаде. Ние в Кюстендил имаме да си връщаме 10 000 души поне, да работят, да инвестират тук. Това е цялостната ни концепция и ви уверявам, че работим свръхконцентрирано при максимално отговорно разпределение на всяка стотинка, така че да стигне до всеки нуждаещ се. Затова мотивацията е огромният ресурс. И когато дойде време да гласуваме докладни за приватизация, възможностите и условията за привличане на инвеститори, тези неща вървят ръка за ръка. Ние акцентираме на привличането на инвестиции. Има първи стъпки в леката промишленост, по-малко да говорим за продажби, а за привличане на инвеститори, което става чрез приватизационни сделки. Инвестицията при черквата “Св. Димитър” е върху пустеещ общински терен. За 2 дка платиха повече от 300 000 лв. на общината и идва тук престижна чужда верига, която променя облика на района“, каза Петър Паунов.

Освен заплатата на кмета на община Кюстендил бяха гласувани и възнагражденията на председателя на ОС, на общинските съветници и кметовете на кметства. 90% от заплатата на кмета на община Кюстендил гласува Общинският съвет като възнаграждение на председателя на Общински съвет-Кюстендил. Михаела Крумова обаче ще получава 50% от сумата, тъй като работи на 4-часов работен ден.

Възнагражденията на общинските съветници ще са 70% от средното брутно възнаграждение на администрацията за съответния месец.

От кметовете по селата най-високо ще е възнаграждението на Слокощица – 1155 лева, а най-ниско е на кмета на село Раждавица – 736 лева. Кметът на Копиловци ще получава 1144 лв., този на Жабокрът – 1100 лв., на Жиленци – 998 лв., на Пиперков чифлик – 928 лв., на Коняво – 923 лв., на Соволяно – 975 лв., на Багренци -965 лв., на Граница – 891 лв., на Шишковци – 923 лв., на Драговищица – 822 лв., на  Горна Гращица – 958 лв., на Николичевци – 887 лв., на Богослов – 884 лева. 35 са кметските наместници, а кметовете на кметства са 17. Наместниците ще научат заплатата си впоследствие.

Кметът Петър Паунов коментира, че не трябва кметовете да се делят на такива на малки и големи села и че работещите в по- малките села също имат достатъчно ангажименти. Той е категоричен, че разликата във възнагражденията им не трябва да е голяма.