КПКОНПИ отне над 16 000 лв. от бившия кмет на Костенец, глоби го и с 10 хиляди

Радостин Радев

Комисията за противодействие на корупцията установи конфликт на интереси по отношение на Радостин Радев – кмет на община Костенец за мандат 2015-2019 г., встъпил в длъжност на 9 ноември 2015 г. Сигналът за него е подаден от орган на съдебната власт, съобщиха от комисията.
Установено е, че по време на мандата си като кмет Радев е представлявал и сдружение с нестопанска цел – „Футболен клуб – Бенковски“. През 2015 г. е бил негов председател, а през 2019 г. – председател на Управителния съвет на сдружението. Всяка година бюджетът на община Костенец предвиждал и целеви средства по направление „Спорт“ за спонсориране на футболни клубове, но без те да са конкретно определени с решения на Общинския съвет. Преценката за това кои клубове да бъдат финансирани по този начин и с какви суми била изцяло на кмета на община Костенец.

За периода 20 април 2017 – 10 октомври 2019 г. само за футболния клуб, в чиито управителни органи е бил Радев, са издадени 41 платежни нареждания за изплащане на субсидии.
Част от плащанията са наредени от заместник-кмет, но 9 превода, общо за 16 200 лв. лева, са подписани лично от Радостин Радев, като кмет и едновременно с това – председател на Управителния съвет на спонсорирания от общинския бюджет Футболен клуб „Бенковски“.
За тези негови действия няма издадени заповеди, сключени договори или взети решения от Общинския съвет. Установено е, че през 2017, 2018 и 2019 г. най-големият бенефициент на общинските субсидии е бил футболният клуб, в чието управление е бил кметът Радев.

Глобата, наложена на Радостин Радев, е в размер на 10 000 лв. Отделно от нея, с решението на КПКОНПИ от Радев се отнемат и 16 200 лв. в полза на държавата – равностойността на материалната облага от установения конфликт на интереси.