Sunday, June 16, 2024
HomeРегионДупницаКредитори делят имуществото на близката до Братя Галеви фирма „Виа Апия” в Кюстендил

Кредитори делят имуществото на близката до Братя Галеви фирма „Виа Апия” в Кюстендил

 

Êðàñèìèð Áàìáîâ
Красимир Бамбов

Кюстендилският съдия Красимир Бамбов свиква спешно събрание на кредиторите на фалиралата пътностроителна фирма „Виа Апия”, за която се знае, че е близка до изчезналите дупнишки бандити Братя Галеви.

01-05 Btarya-Galevi1
Братя Галеви

Събранието ще се проведе на 16 март и е поискано от основния кредитор – Обединена българска банка. Идеята е да започне осребряване на имущество, както и разпределението му. Името на „Виа Апия” – Кюстендил се свързва с изчезналите Братя Галеви и техния съдружник Фьодор Фьодоров-Федката. По-късно обаче те се отърваха от нея и тя мина под шапката на кюстендилците Светослав Христов и Данаил Димитров. Преди седем години работниците от дружеството протестираха със седмици заради неизплатени заплати. Кризата засегна поне 200 човека от пътното строителство на фирма „Гранит“, трансформирала се във „Виа Апия“. Дългогодишен служител дори излезе с крайното решение да се самозапали. Работници заведоха граждански дела, а решенията бяха в тяхна полза – дружеството да плати дължимото. С решение от 11 юни 2015 г., постановено по реда на Търговския закон, съдът е обявил длъжника в несъстоятелност, като е прекратил дейността на предприятието му, наложил е обезпечителни мерки и е назначил временен синдик. Преди три години от частното съдебно изпълнение продадоха имоти на „Виа Апия” за близо 4 млн. лева. В частни лица отидоха кариери за добиване на пясък и чакъл в селата Лиляч, Цървеняно и Коняво, както и административна сграда в село Невестино.

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от вписването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията пред Софийския апелативен съд.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular