Sunday, June 16, 2024
HomeРегионКюстендилКюстендил със стипендии за студенти по медицина и здравни грижи

Кюстендил със стипендии за студенти по медицина и здравни грижи

Община Кюстендил ще отпуска стипендии на студенти, обучаващи се в професионални направления “Медицина“ и “Здравни грижи“. Вече са изготвени правилата за отпускането на финансовите стимули. Идеята за това идва след проведен цялостен анализ на потребностите от лекари и медицински специалисти в общинските болнични лечебни заведения и социални услуги предоставяни на територията на Община Кюстендил.

Анализът сочи, че има потребност от медицински и здравни специалисти. Кризата в здравеопазването и недостига на лекари и медицински лица, предвид че има все по-застаряващо население и нуждата от такива специалисти ще са още по-големи. Според проучването, местните общопрактикуващи лекари и медицински сестри са недостатъчни, пише Focus.

“Осигуряването на възможност за работа след образование, чрез сигурността на трудовата обвързаност е един от начините да се задържат жителите на общината, които в този период попадат в активна възраст“, се сочи в мотивите за изготвяне на правилата.

Сред изискванията за отпускане на стипендията е трудов договор сключен с МБАЛ “Д-р Никола Василиев“ – Кюстендил за специалност “Медицинска сестра“. Броят на стипендиите ще се определя от кмета на Община Кюстендил, който ще сключва договор с всеки одобрен кандидат.  В него ще се посочва и срокът за който кандидатът се задължава да работи по придобитата специалност в обект на територията на Община Кюстендил, но срокът не може да бъде по-малък от пет години.

Правилата предвиждат неустойки от страна на студентите, ако след завършването си не започнат определената работа или я напуснат, преди да е изтекъл посоченият срок. Неустойката представлява вече изплатената сума за стипендии и законните лихви към нея.

RELATED ARTICLES

Most Popular