Saturday, May 25, 2024
HomeРегионБобов долМедицинският център в Бобов дол натрупа над 117 000 лв. борч

Медицинският център в Бобов дол натрупа над 117 000 лв. борч

  • Чаврагански предлага дружеството да бъде обявено в несъстоятелност

Опасност от обявяване в несъстоятелност грози Медицинския център в Бобов дол, съобщиха от местната управа. „Общинският съветник Красимир Чаврагански е внесъл докладна записка, с която предлага медицинският център да бъде обявен в несъстоятелност. Ще предложа докладната да бъде разгледана като извънредна точка в дневния ред на заседанието на Общинския съвет на 11 септември”, каза председателят на местния парламент Елеонора Христова.

Задълженията на дружеството за 2019 г. са над 117 000 лв., става ясно от докладната на Чаврагански, който е съветник от местната коалиция ЗС Александър Стамболийски“, бивш шеф на мините и местния парламент в Бобов дол и сочен като приближен на безнесмена Христо Ковачки.

„От направения анализ на годишен финансов отчет на Медицински център І – Бобов дол” ЕООД за 2019 г. се установи, че дружеството има множество неизпълнени и изискуеми парични задължения. Тези задължения към 14 август 2020 година са, както следва: към работници и служители – трудови възнаграждения за периода от м. април до м. юли 2020 година   общо 15 965.63 лева; към „Крико“ ЕООД – за наем на помещения за периода януари-април 2020 година – общо 1007.56 лева; към „ЧЕЗ Електро“ АД за м. юли 2020 година – 91.88 лева; към  „Пепмар“ ЕООД, опасни отпадъци 33.00 лева; съдебно присъдени по т. дело 69/2019 година на МБАЛ „Стоян Сантев“ в ликвидация  –  20 274.60 лева; към НАП към 3 август 2020 година 80 317.09 лева. Всички задължения са 117 374,41 лева.

Красимир Чаврагански

Оказва се, че дружеството е свръхзадлъжняло. Имуществото му е недостатъчно, за да покрие посочените по-горе задължения, което затруднява и покриването на текущите задължения. Дълготрайните материални активи възлизат на 1000 лева към 31 декември 2018 година и след това не са придобивани други такива. Дружеството реализира загуби през последните няколко години. Не отговаря на принципа за действащо предприятие”, посочено е в докладната.

Според Чаврагански тези резултати се дължат на недостатъчно добро управление, на недостатъчен контрол от страна на едноличния собственик и в най-голяма степен на намаляващия брой на населението и все по-трудното ангажиране на медицински специалисти в общината. Съветникът смята, че „обективно е необходимо да функционира такъв център на територията на общината, но от друга страна подобно съществуване на дружеството за в бъдеще е невъзможно”. Предлага Общинският съвет да задължи управителя на центъра да предприеме необходимите действия за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството поради неплатежоспособност.

Юлияна КОЛЧАКОВА

 

RELATED ARTICLES

Most Popular