Friday, June 21, 2024
HomeБизнесМестна фирма ще строи паркинги, автомивки, ресторант, магазин край Симитли

Местна фирма ще строи паркинги, автомивки, ресторант, магазин край Симитли

Паркинги, автомивки, ресторант, магазин и др. помещения за обществено ползване ще бъдат изградени край Симитли. Инвеститорът е местната фирма „СНАП КАР“ ООД. Управителятна дружеството Никола Павлов е внесъл уведомление за инвестиционно предложение в РИОСВ – Благоевград.

На площ от 7, 164 дка, представляващурегулиран поземлен имот, ще се построят: автомобилен паркинг за до 22 автомобила със зарядна станция за електромобили; ТИР паркинг за до 24 ТИР –а; автомивка на самообслужване с две покрити клетки; автомивка за тежкотоварни автомобили – покрита, портална, четкова; паркинг за автобуси – до 4 броя; сгради за обществено ползване, състоящи се от заведение за обществено ползване с външна тераса и градина – до 60 седящи места; хранителен магазин; тоалетна за обществено ползване; 7 стаи за отдаване под наем; перално помещение; съблекални; бани; бани; технически помещения и 24-часова охрана.

В имота ще се изградят обслужващи алеи, озеленяване, осветление и необходимите поддържащи съоръжения за водоснабдяване, канализация и електрификация.

Водоснабдяването на имота за питейно-битови и противопожарни нужди ще бъде чрез сградно водопроводно отклонение от В и К мрежата на Симитли.За водоснабдяване на обекта с вода за „други цели“ – за автомивките, поливане на зелени и тревни площи и за оросяване на асфалтови и бетонови площи, ще се използва изграден в имота собствен водоизточник – съществуващ тръбен кладенец.

Канализацията на обекта ще бъде разделена. Битово-фекалните отпадъчни водиот обектаще бъдат включени в площадкова канализационна мрежа, след което ще се заустват в канализационната система  на Симитли. Дъждовните замърсени води от паркинг площите и отпадъчните води от двете автомивки ще се отвеждат към локално пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител за пречистване, след което същите ще се заустват в канализационната система  на Симитли. Маслата, отделяни и периодично събирани от каломаслоуловителя ще се предават в определени пунктове за последваща обработка, става ясно от документацията.

Имотът се предвижда да бъде ограден с ажурна ограда. На обекта се предвижда да работят до 15 души обслужващ персонал. Дейността ще бъде целогодишна (365 дни годишно).

Достъпът до имота ще се осъществи посредством пътна връзка към асфалтовия път, свързващ Симитли и АМ „Струма“.

Електроснабдяването ще се осъществи от ЕРМ Запад, посредством проектиране и изграждане но подземно положена кабелна мрежа до трафопост с ГЕТ на имотната граница.

От фирмата искат информация за действията, които трябва да предприемат във връзка с проекта, и провеждане на ОВОС без да се извършва преценка.

В РИОСВ приемат становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular