Wednesday, May 22, 2024
HomeБизнесМинималната заплата в България най-ниска, но расте най-бързо

Минималната заплата в България най-ниска, но расте най-бързо

pari-na-raka

Минималната заплата у нас е 235 евро

България остава на последно място в ЕС по размер на минималната месечна работна заплата, въпреки най-бързия растеж на този показател.

Това сочат публикувани данни на Евростат, цитирани от БТА.

Към първи януари тази година минималната заплата в България е била 235 евро, което е със 109 процента повече спрямо първи януари 2008 година, когато минималната заплата месечна е била 112 евро.

Минималната заплата в Румъния е втората най-ниска в Евросъюза – 275 евро, като растежът на показателя е на второ място след българския – 99 процента.

Само в Гърция е отчетен спад на минималната работна заплата в периода от началото на 2008 до началото на 2017 година. Гръцката минимална заплата е намаляла с 14 процента.

Това означава, че най-високата минимална месечна заплата в ЕС, която се получава в Люксембург и възлиза на 1999 евро, е около 9 пъти по-висока от минималните заплати в тези страни.

Само в 22 от 28-те членки на ЕС има въведена минимална месечна заплата на национално равнище. Изключение правят Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция.

Страните в източната част на Евросъюза са с минимални заплати под 500 евро.

На трето място по най-ниска минимална заплата се нареждат Латвия и Литва (380 евро), следвани от Чехия (407 евро), Унгария (412 евро), Хърватия (433 евро), Словакия (435 евро), Полша (453 евро) и Естония (470 евро).

Държавите от южната част на Стария континент имат минимални заплати между 500 и 1000 евро месечно: Португалия (650евро), Гърция (684 евро), Малта (736 евро), Словения (805 евро) и Испания (826 евро).

Останалите седем страни с минимални месечни заплати над 1000 евро са разположени на запад и на север: Великобритания (1397 евро), Франция (1480 евро), Германия (1498 евро), Белгия (1532 евро), Холандия (1552 евро), Ирландия (1563 евро) и Люксембург (1999 евро).

Минималните заплати в страните членки със сравнително ниско ценово равнище се повишават, а в държавите с високи цени се понижават, когато се измерят в т. нар. стандарт на покупателната способност (СПС), отбелязва Евростат.

Така съотношението между най-ниската и най-високата заплата става 1 към 3, варирайки от 501 СПС месечно в България до 1659 СПС в Люксембург.

СПС е единна условна валута, която изравнява покупателната сила на различните национални валути, т. е. 1 СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще бъде необходимо различно количество национална валута.

RELATED ARTICLES

Most Popular