Saturday, May 25, 2024
HomeРегионКюстендилМинистър Петков в Кюстендил: Подходът към децата с увреждания в „Сияние” е...

Министър Петков в Кюстендил: Подходът към децата с увреждания в „Сияние” е много добър, моделът на грижа е близък до семейния

Кметът Петър Паунов и зам. областният управител Райчо Цветин посрещнаха Бисер Петков и Елеонора Лилова

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и председателят на Държавната агенция за закрила на детето Елеонора Лилова бяха посрещнати от кмета Петър Паунов в Кюстендил. Там посетиха центровете за настаняване от семеен тип „Сияние“. Те бяха посрещнати от кмета Петър Паунов и зам. областния управител Райчо Цветин. Градоначалникът представи добрите практики при социалните услуги за деца с увреждания. От своя страна министър Петков благодари за топлото посрещане от страна на служителите и децата от центъра.

Децата отправиха поздрав към гостите.

„Това, което виждаме тук, е доказателство от смисъла на един процес, който започна през 2010 година в България, а именно деинституционализация на грижата за деца. Искам да благодаря на кмета Петър Паунов, че преди 8 години заедно с фондация “Сийдър” са направили тази смела стъпка. Тези деца, които бяха изведени от специализирана институция в село Горна Козница и живеят сега тук, са променили начина на живот благодарение на това, че е създаден модел на грижа, който е много близък до семейния модел. Голяма част от екипа работят от самото му създаване, но в едни много по-различни условия и с един по-различен подход по отношение към децата. Това става и благодарение на доставчика на услугата – фондация „Сийдър”, която през тези години доказа, че с общи усилия и с публично- частното партньорство може да се постигне много в промяната при грижата на хората в неравностойно положение”, каза пред медиите министър Петков. Той доуточни, че с кампанията на министерството „Мисията е възможна” се цели да се мобилизира обществената подкрепа и успешното завършване на процеса на деинституционализация при грижата за деца. До момента над 90% от децата са изведени от специализираните институции и са в центрове за настаняване.

„Това, което имаме като планове и като планирани мерки, е да се развият и социалните услуги за пълнолетни лица. Другото нещо, което е важно, е новият Закон за социалните услуги, който според мен ще бъде приет до края на годината. Целта е да се разшири достъпът до социални услуги, да се подобри качеството и ефективността, да се акцентира върху интегрирания подход и върху публично-частното партньорство. Крайният срок, който е записан в преходните и заключителни разпоредби на проекта за социалните услуги, е 2024 година по действие на деинстутионализация на грижата за деца. Знаете, че всички институции за деца с увреждания са закрити. Останаха домове за деца, лишени от родителска грижа. Стриктно изпълняваме поетите ангажименти по плана за приемане на законодателство за хора с увреждания и съответно няколко други домове с медико- социални грижи за деца. Този процес върви и същевременно започва един процес за деинституционализация за пълнолетните деца. Предвидено е закриване на 10 институции за пълнолетни деца, преди всичко страдащи от деменция, умствена изостаналост, психични разстройства, където проблемът е най- тежък и условията са най-тежки. Така че с ресурса на оперативна програма “Региони в растеж” ще се изражда тази нова инфраструктура”, каза министър Петков. Той уточни, че в проектобюджета за следващата година за финансиране на държавно делегирани дейности и социални услуги са предвидени около 260 милиона, което е с 30 млн. повече от тази година”, каза още Бисер Петков.

Всичко това, което виждаме като успешна практика тук в Кюстендил. Искам да благодаря на кмета Петър Паунов, че преди 8 години заедно с фондация „Сийдър” са направили тази смела стъпка”, каза още министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

„Тук наистина се показва, че мисията е възможна. В момента Държавната агенция за закрила на детето заедно с 35 експерти подготвяме новата национална стратегия за детето 2019-2030 г. Тук виждаме един модел, който показва какви трябва да бъдат нашите цели по отношение на социалните услуги в България”, обясни председателят на Държавната агенция за закрила на детето Елеонора Лилова.

В Кюстендил министърът на труда и социалната политика коментира и една наболяла тема в последните месеца, а именно исканията на майките на деца с увреждания, които излязоха на улицата да протестират и търсят правата си.

“Исканията на майките на деца с увреждания от инициативата „Системата ни убива” до голяма степен вече са изпълнени. „Ние, като правителство, работим по план за действие по приемане на законодателство за хора с увреждания и стриктно изпълняваме поетите ангажименти в този план, сроковете и датите, които сме разписали в този план за действие. Миналата седмица в комисиите на Народното събрание е гласуван единодушно проектът на Закона за хората с увреждания, както и проектът на Закона за личната помощ. Тази седмица, между двете четения, ще се обсъждат предложения за подобряване на двата проектозакона. До средата на месец декември те трябва да бъдат приети от Народното събрание. Вярвам, че това ще бъде изпълнено. Много се надявам, че това ще бъде отчетено, че този протест ще стихне”, заключи Бисер Петков.

RELATED ARTICLES

Most Popular