Мобилна лаборатория за замервания на въздуха в Дупница иска кметът на града

Методи Чимев

Мобилна лаборатория, която да направи замервания на въздуха в Дупница, е поискал от РИОСВ-Перник кметът на Дупница Методи Чимев, съобщиха от пресцентъра на общината. Причината за искането е в това, че екоинспекцията не осъществява контрол на качеството на въздуха в община Дупница, а местните хора се информират за това единствено от гражданската система airbg.info, чиито станции в града често сочат опасни за човешкото здраве нива на фини прахови частици. Станциите не са лицензирани и данните от тях не се приемат за официални, а често стават и причина за спекулации, коментираха от община Дупница.

„Във връзка с писмо на кмета на община Дупница инж. Методи Чимев от 20.12.2019 година до РИОСВ-Перник с искане на данни за нивата на фините прахови частици (ФПЧ) на 19.12.2019 година се получи следният отговор от институцията:

“Най-близко разположената до град Дупница станция за измерване качеството на атмосферния въздух (КАВ) се намира в гр. Перник, където са разположени една автоматична измервателна станция (АИС) – Център в централна градска част и един ръчен пункт в кв. „Църква”.

Съгласно данните от АИС-Център за 19.12.2019 г. по показател ФПЧ е отчетена стойност от 106,82 мгк/м3, т.е. превишение 2,1 пъти над нормата от 50 мкг/м3. Превишения по показатели SO2, NO2 и CO не са отчетени. Данните от пункт „Църква” не са обработени и не са налични в РИОСВ-Перник.

Отчетените стойности от горецитираните пунктове отчитат КАВ в гр. Перник и не са представителни за гр. Дупница.

Данни в реално време от всички АИС, разположени на територията на страната, се публикуват на страницата на ИАОС чрез Система за предоставяне на информация на обществеността за качеството на атмосферния въздух в реално време”, съобщиха от пресслужбата на община Дупница.

Затова с писмо до ИАОС кметът на община Дупница иска да бъде осигурена мобилна лаборатория, която да направи замерванията на място в Дупница по няколко компонента. От общината се ангажират при получаване на отговор за датата и мястото своевременно да информират медиите и населението.