Мръсният въздух отново на дневен ред в община Благоевград

Във връзка с поетия от кмета на Благоевград ангажимент за съдействие със справянето с един от най-важните проблеми за Благоевград – замърсяването на атмосферния въздух, на 16 януари от 14,00 ч. в зала 5 в сградата на община Благоевград ще се състои среща между Инициативния комитет на протестно движение „Не искам да дишам сажди в Благоевград“ и кмета Румен Томов. На срещата ще присъстват и Диана Стефанова — главен експерт „Екология“, и членове от Комисията по устройство на територията, комунално-битово обслужване, екология и транспорт.