Wednesday, June 19, 2024
HomeРегионБобов долНадзиратели и водач на следово куче търсят в затвора в Бобов дол

Надзиратели и водач на следово куче търсят в затвора в Бобов дол

Надзиратели и водач на следово куче търсят в затвора в Бобов дол. Обявени са вакантни длъжности за 7 надзиратели ІІ-І степен и за един водач на следово куче, които са втора категория труд. Кандидатите трябва да са дееспособни физически лица. Сред изискванията към тях са да имат само българско гражданство, да не са осъждани, да са не по-възрастни от 45 години. Освен това трябва да отговарят на минималните изисквания за физическа годност и психологическа пригодност. Конкурсната процедура ще се проведе на 4 етапа: изследване на физическата годност, изследване на интелектуалните способности и езиковата култура, психологическо изследване и заключително интервю. Кандидатите могат да подават заявления по образец 20 дни след обявяването на конкурсите. Самите процедури ще се проведат 4 месеца след обявяването им.

Заповедта на зам.-министъра на правосъдието за обявяване на конкурса за заемане на длъжността „Надзирател” е от 11 юни, а за длъжността „Водач на следово куче“ – от 24 юни.

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular