Над 3 млн. европейски пари отиват за саниране на кметството в Самоков, полицейското управление и училище „Авксентий Велешки“

07-06-01-vladimir-georgiev
Владимир Георгиев -кмет на Самоков

3 179 646.9 лева европейски пари отиват във фирма, която да извърши инженеринговите дейности по енергийната ефективност  на кметството в Самоков, Районното управление на полицията и Основно училище „Авксентий Велешки“. Обществената поръчка вече носи подписа на кмета на населеното място Владимир Георгиев. Парите ще дойдат след договор между общината и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. От община Самоков уточняват, че провеждането на три отделни процедури за сградата на кметството, полицейското управление и училището може да завърши с определяне на изпълнител по различно време и всяка една от които подлежаща на самостоятелно обжалване. Последното ще доведе до забавяне на мерките по енергийната ефективност и би поставило в невъзможност изпълнението на задълженията на община Самоков по Договора за финансиране с Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Другата причина е, че се спестяват време и ресурси, като не се провеждат  три отделни процедури за избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор и за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажните работи. Разделянето на обществената поръчка би причинило значително забавяне и затруднения за община Самоков при организиране и провеждането на процедурата.

С парите ще бъде ремонтирана административната сграда на община Самоков, както и намиращата се в нея ритуална зала и топла връзка и подземен гараж, всичко с площ от 8316 кв.м. В списъка е включено ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” заедно с физкултурния салон – с площ 4047 кв.м, както и  Районно полицейско управление- Самоков  с 2762 кв.м. Одобрената фирма ще направи топлоизолация на трите сгради, ще се подмени старата дограма на вратите и прозорците, ще се поставят съвременни LED лампи, както и топлоизолация на покривите.

Предложенията ще бъдат отворени на 3 февруари, след която дата ще тече и срок за обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията.