Tuesday, May 21, 2024
HomeРегионСамоковНад 300 заявления за компостери са получени в Община Самоков.

Над 300 заявления за компостери са получени в Община Самоков.

Над 300 заявления за компостери бяха получени в Община Самоков.
На база постъпилите през последните два месеца заявления, Община Самоков изготви мотивирано искане до Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, сектор „Управление на отпадъците” за отпускане на средства за закупуване на компостери за домакинствата. След одобрение на мотивираното искане и превеждането на средства, ще бъдат закупени компостери и предадени безвъзмездно на всички, заявили желание да оползотворяват биоразградимите си отпадъци. От общинска администрация заявиха, че гражданите могат да продължат да подават заявления, като Общината ще се стреми да удовлетвори всички желаещи. Разделното събиране на зелените отпадъци ще доведе до по-ефективното им оползотворяване и намаляване на обема на депонираните отпадъци. Освен екологичен, това има и сериозен икономически ефект. Намаляват се разходите за такси за депонирани отпадъци, намалява се и разходът за извозване на контейнери, които, особено по селата, се запълват със зелени отпадъци. Предвижда се скоро да бъде въведен нов начин в изчисляването на такса смет, като размерът й ще зависи от количеството изхвърлен отпадък от домакинствата. Оползотворяването на зеления отпадък ще намали разходите в семейния бюджет. От друга страна, чрез процеса на компостиране се произвежда биотор, която може да бъде използвана за градината.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular