Над 7,2 млн. лв. е тазгодишният бюджет на община Бобов дол

Йорданка Гацева
  • Харчат 508 хил. лв. за ремонти на улици и пътища, 133 900 лв. за снегопочистване, отпускат по 600 лв. на новородените, 6 хил. лв. – на ФК „Миньор”, 4 хил. лв. на школата по борба, 2 хил. лв. на боксовия клуб

 

7 298 213 лв. е проектобюджетът на община Бобов дол за тази година, съобщиха от управата на миньорския град. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е в размер на  3 538 083 лв., а приходите за местни дейности са  3  760 130 лв. Финансовата рамка, чието публично обсъждане и приемане предстои и вероятно ще претърпи промени, има с около 50 хил. лв. увеличение спрямо миналата година. То е заради увеличението на минималната работна заплата, заради поскъпнала издръжка на делегирани от държавата дейности, както и за социални дейности. Като примери бяха посочени повечето средства, отпускани за новородени, обезщетения и помощи, отпускани по решение на Общинския съвет и др. „Около 50 хил. лв. са средствата, предвидени да се опуснат по решение на Общинския съвет. От тази година на новородените ще даваме по 600 лв., като досега бяха по 350 лв. Заложили сме средства за около 50 бебета. За социални погребения сме предвидили 3 хил. лв. С 20 хил. лв. ще субсидираме превоза на пътници по вътрешноградските и междуградските автобусни линии, тъй като средствата, отпускани от държавата за тази дейност, не достигат. Тези автобуси се ползват предимно от възрастните хора, на които искаме да осигурим възможност да се придвижват. Дофинансирането за детските градини е 65 хил. лв., за здравните кабинети – 30 хил. лв. В бюджета е заложено изплащането на текущия заем да бъде в размер до 200 900 лв. годишно, като сумата включва главницата, лихвите и таксите. Заложили сме и 250 хил. лв. заем, който да изтеглим за съфинансиране по проекти, ако се наложи”, каза зам.-кметът Йорданка Гацева. Тя подчерта, че за тази година в миньорската община не се предвижда увеличение на местните данъци и такси, които запазват досегашните си стойности.

Стана ясно още, че общината отново ще подпомогне спорта. За ФК „Миньор” са заложени 6 хил. лв., за клуба по борба – 4 хил. лв., за боксовия клуб – 2 хил. лв.

Капиталовите разходи за 2020 г. са в размер на 508 хил. лв. – с около 50 хил. повече от миналата година. „Предвиждаме улични ремонти в града и селата и ремонти на общински пътища, но засега не мога да кажа конкретната сума, все още се правят изчисления. За зимно поддържане на улици и пътища предвиждаме 133 900 лв., което е с около 30 хил. лв. повече от миналата година. Бюджетът е балансиран, средствата за делегирани от държавата дейности и от местни дейности са почти 50 на 50, като все още първите са повече. Половин милион лева капиталови разходи не са малко за община като нашата. Работим и по проекти, по които да получим европейско финансиране. Правим всичко възможно условията на живот в общината да се подобрят”, коментира Йорданка Гацева.

Общественото обсъждане на бюджета е на 15 януари (сряда) от 11 часа в залата за заседания на Общинския съвет в миньорския град.