Наемите на общински имоти в Сандански падат наполовина

Наемите и таксите на общински имоти в Сандански ще бъдат намалени с 50% от 1 ддекември до 31 януари. Това решиха общинските съветници в Сандански. Такса смет за всички училища и детски градини в Сандански също пада с 50%  ,а за защитеното училище в Катунци и ДГ “Еделвайс” е на 100%.

От такса смет се освобождава и общежитието на ЗПГ “Климент Тимирязев”.

Общинският съвет в Сандански прие актуализация на бюджета с 20 гласа “за”, “против” – 0 и “въздържали се” – 6.

Приети бяха предложенията на кмета Атанас Стоянов, относно Наредба за управление на отпадъците и Наредба за условията за настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Сандански. Също така стана ясно, че ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на павилион за производство и продажба на закуски с обща площ 14,40 кв. м, в село Струма, в имота на бившето училище, за срок от 5 години. Начална тръжна цена 2 560 лв.

По предложение на общинския съветник Ивелин Терзийски се възобнови приза “Подари надежда”, който беше прекъснат през 2014 г. и се създаде временна комисия от 5 членове за разглеждане на номинации и избор на носителите на приза.

Комисията е в състав: Павлина Караджова, Георги Батев, Снежана Стоянова, Владимир Бабанов и Зорица Органджиева.

Гласувани бяха по 6 000лв финансова помощ за щети, нанесени при пожар на две къщи в село Петрово, община Сандански. Предложението беше от кмета Атанас Стоянов. Хората ще бъдат подпомогнати с общо 12 000 лв.

 

Роска НОЦКОВА