Wednesday, June 12, 2024
HomeБизнесНаплив! АПИ отвори офертите за „Струма“ Лот 3.1 тунел „Железница“ за 250...

Наплив! АПИ отвори офертите за „Струма“ Лот 3.1 тунел „Железница“ за 250 млн. лв. без ДДС

АПИ отвори ценовите оферти за проектирането и строителството на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ за 250 млн. лв. без ДДС. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Обществената поръчка е в 3 обособени позиции – за тунела, който ще е около 2 км и ще бъде най-дългият досега изграждан у нас, и за пътя преди и след съоръжението. Поръчката е обособена на три части, за да може на обекта да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на ОПТТИ 2014-2020 г.

Отворените ценови оферти за обособена позиция 1: Подучастък №1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“, са на:

 • Обединение „Пътстрой-92 – МОСТРЕМОНТ“, в което участват: „Пътстрой-92“ АД и „МОСТРЕМОНТ 97“ ООД – 32 554 154.34 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „Железница – Север“, в което са: „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънъл“ ЕАД – 29 985 345.00 лв. без ДДС;
 • „Калистратов Груп“ ООД – 28 447 832.31 лв. без ДДС;
 • „ХИДРОСТРОЙ“ АД – 33 125 154.37 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „ОРС – М“, в което са: „МОСТКОНСУЛТ“ ООД, „ОРС ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД – 26 697 927.86 лв. без ДДС;

Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 600 календарни дни.

Отворените ценови предложения за обособена позиция 2: Подучастък №2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери, са на:

 • ДЗЗД „АМ „Струма“-ОП2: Тунел Железница“, участници: „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД – 191 479 153.57 лв. без ДДС;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА“, с участници: „ЕВРО АЛИАНС ТУНЕЛИ“ АД, „ИСА-2000“ ЕООД, „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД – 184 168 742.24 лв. без ДДС;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „АМ СТРУМА – ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА“, с участници „СТАНИЛОВ“ ЕООД, „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД – 174 524 519.06 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“, с участници: „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ ООД и „ВИА ПЛАН“ ЕООД – 185 370 370. 37 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 1060 календарни дни.

Отворените ценови оферти за обособена позиция 3: Подучастък №3 от км 369+000 до км 370+400, са на:

 • „Пътстрой-92“ АД – 18 658 616.86 лв. без ДДС;
 • „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД – 21 196 979.07 лв. без ДДС;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „ДЗЗД Стримон“ с участници: „Автомагистрали-Черно море“ АД и „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД – 19 848 378.82 лв. без ДДС;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „ИНТЕРВИАНОВА“ ДЗЗД с участници: „БГНОВА“ АД, „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД, „ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП-04“ ЕООД, „ХИДРО КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 21 960 000.00 лв. без ДДС;
 • „ПСТ Груп“ ЕАД – 18 442 297.40 лв. без ДДС.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular