„Напоителни системи”: Община Бобов дол не е пред воден режим

Няма опасност за жителите на Бобов дол и селата, снабдявани от яз. „Дяково”, да останат на воден режим, категорични са от дружеството.
  • За да се гарантира питейно-битовото водоснабдяване на Дупница и Бобов дол, е спряно промишленото водоснабдяване за двете общини

 

Община Бобов дол не е изправена пред воден режим, каквито опасения се появиха заради драстично намалелия обем на язовир „Дяково”, който се равнява на 13 млн. куб. м при мъртъв обем 8 млн. куб.м. Това става ясно от писмо на „Напоителни системи” ЕАД,  клон „Струма-Места” в отговор на въпроси на в. „Вяра”, свързани с най-големия водоем в региона и дейността на дружеството. Въпросите изпратихме писмено, по настояване на представителя на дружеството Марио Нешев, след няколко разговора с управителя Марио Михов, пред когото настояхме за интервю за вестника. Интервюто не бе дадено с обяснението, че  Марио Михов има неотложно пътуване, а Марио Нешев – други служебни ангажименти.

„Няма опасност за жителите на Бобов дол и селата, снабдявани от яз. „Дяково”, да останат на воден режим. Според месечните нужди за питейно-битово водоснабдяване наличните обеми гарантират водоподаването до настъпване на пролетното  снеготопене”, категорични са от дружеството.

От ръководството на клона обясняват, че за да се гарантира питейно-битовото водоснабдяване на Дупница и Бобов дол, е спряно промишленото водоснабдяване за двете общини.

„ТЕЦ „Бобов дол”, „Балканфарма”, „Хидрострой” имат алтернативни водоизточници, чрез които си осигуряват водоподаването. Яз. „Дяково” и прилежащите му съоръжения са строени през 70-те години. 50-годишната експлоатация се съпътства с голям процент аварии. Ние като експлоатационно дружество взимаме мерки за бързото им отстраняване. През лятото се подава вода и за напояване на напоителните полета в Разметаница, Пиперево и Яхиново”. Това се казва в писмото в отговор на част от въпросите, които зададохме. А те са: спирането на водата за предприятията в Дупница и Бобов дол доколко може да разреши проблема, той не можеше ли да се избегне и само сушата ли е причина, или се допусна и изтичане и разхищение на вода? Заедно с изпратените въпроси припомнихме, че през лятото изтичаше и се губеше вода от открития канал от яз. „Дяково” за ТЕЦ „Бобов дол”. Както и че тази вода допреди около 2 или 3 месеца се стичаше към имотите на хора в Дяково и там десетки къщи са напукани, че проблемът е от години. Настояхме за коментар за това с днешна дата. Попитахме още: докъде е стигнала процедурата с подготвяната още през м. септември тръжна документация за извършване на ремонт на канала; какви са резултатите; какво се предвижда конкретно, ще бъде ли покрит каналът, което е най-доброто решение?

Отговорът е: „За напуканите къщи в с. Дяково Ви отговорихме м. септември. Чакаме осигуряване на финансиране през новата 2020 г. за капиталови ремонти по съоръженията. Изготвена е количествено-стойностна сметка за саниране на резервния канал. При осигурено финансиране през 2020 г. ще изпълним предвидените мерки”.

Зададохме и въпрос относно течове от канала в имота на Янко Чалев и даденото преди 3 месеца уверение, че предстои повторна проверка. „Беше извършена повторна проверка в имота на Янко Чалев. Имаше наличие на незначителни подпочвени води, но дренажите около къщата ги поемаха и отвеждаха настрани от имота”, казват от дружеството. По думите им останалите водоеми, собствност на „Напоителни системи”, са в добро състояние. „Останалите язовири, които стопанисваме в региона, са в добро работоспособно техническо състояние. От тях се подава вода при подадени заявки само за напояване и производство на електроенергия”, гласи отговорът.