Friday, June 21, 2024
HomeНовиниСвятНараства износът от ЕС на суровини, подлежащи на рециклиране

Нараства износът от ЕС на суровини, подлежащи на рециклиране

Вносът към ЕС идва основно от Бразилия, Аржентина, Великобритания, Украйна и САЩ

Износът на суровини, подлежащи на рециклиране от ЕС за страни извън блока, е достигнал 39,3 млн. тона през 2023 г., което включва рециклируеми отпадъци и скрап.

Тези данни публикува днес европейската статистическа агенция Евростат, цитирана от БТА.

Обемът на износа на подлежащи на рециклиране суровини следва възходяща тенденция от 2004 г., нараствайки през периода със 74 процента (16,7 млн. тона).

Същевременно, вносът на материали, които могат да бъдат рециклирани за блока от страни извън ЕС, се е свил до 39,8 млн. тона през 2023 г., което е с 3,8 млн. тона по-малко спрямо 2004 г., или 8,6 процента.

Най-голям е износът на метали, а най-голям е вносът на органични суровини.

През 2023 г. износът на метали от ЕС е достигнал 21,0 млн. тона, или над половината (54 процента) от всички изнасяни суровини, подлежащи на рециклиране. На второ място е категорията на хартията и картона (7 млн. тона, или 18 процента), следвана от органичните суровини (4,5 млн. тона или 11 процента).

При вноса в ЕС най-голям дял имат органичните суровини – 24,4 млн. тона, или 61 процента. На второ място са металите – 5,4 млн. тона, или 14 процента, следвани от минералите с 5 млн. тона, или 13 процента.

Основни търговски партньори остават Турция и Бразилия.

Турция е основната дестинация, към която е насочен износът на ЕС на суровини, подлежащи на рециклиране, с 12,2 млн. тона. След нея се нареждат Индия (5,2 млн. тона), Великобритания (3,5 млн. тона), Египет (1,7 млн. тона) и Индонезия (1,5 млн. тона).

Вносът към ЕС идва основно от Бразилия (9,7 млн. тона), Аржентина (4,5 млн. тона), Великобритания(3,5 млн. тона), Украйна (2,5 млн. тона) и САЩ (2,5 млн. тона).

 

RELATED ARTICLES

Most Popular