Saturday, June 22, 2024
HomeАктуално от днесНарушено водоподаване в село Баня до 13 август

Нарушено водоподаване в село Баня до 13 август

Във във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. „Баненска Буна” ще бъде спирана водата в село Баня, община Разлог. Това съобщиха от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград.

В периода от 12.07.2021 г. до 13.08.2021 г. (от понеделник до петък включително), в часовете от 08:30 ч. до 18:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването в следния район:

·  ул. „Баненска Буна“, с. Баня, от кръстовище с ул. „19-та“ до кръстовище с републикански път II-84;

·  пътя с. Баня – с. Долно Драглище, от разклона при републикански път II-84 до Регионално депо за неопасни отпадъци, землище на с. Баня, общ. Разлог.

Препоръчва се на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

RELATED ARTICLES

Most Popular