На извънредна сесия, изнесена в хотел в Кюстендил, минипарламентът ще си избира заместник-председател

 

02-01-m-krumova

Михаела Крумова – председател на ОбС

С избора на зам.-председател на ОбС ще стартира извънредното заседание на минипарламента в  Кюстендил, свикано от председателката Михаела Крумова. Предложението е на самата Крумова. На самата сесия ще се проведе таен вот, който ще бъде контролиран от временна комисия, в състав от трима избраници. Съветниците в Кюстендил ще отпуснат и средства за финансово подпомагане на жители на община Кюстендил, ще се определи и представител за предстоящо заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.
Заради това, че Районната избирателна комисия е позиционирана в заседателната зала на кметството, съветниците ще се изнесат в конферентната зала на хотел „Кюстендил”. 18-ото заседание на Общински съвет – Кюстендил, съдържа 15 докладни записки, съобщи шефката на ОбС Михаела Крумова. Сред предоставените докладни са кандидатствания по проектни предложения, мотивирани искания от Общинска служба „Земеделие”, отдаване под аренда на пасища, мери и ливади – общинска собственост, за стопанската 2017/2018 г., разрешения за изработване на проекти за изменение и др.
Утвърден е и графикът на постоянните комисии към Общински съвет – Кюстендил, които ще работят на 13 и 14 февруари 2017 г.