Нов инвеститор иска да строи лекоатлетически център в Левуново

Съветниците прекратиха концесиите за водоем в село Хотово и за строителство на “Спортен комплекс Левуново”

Отдават за 10 години под наем „Езерото”, Евгени Панайотов поиска наемателят да изгради тоалетна

Актуализацията на Бюджет 2018 г. на община Сандански бе приет с пълно мнозинство от общинските съветници.

Костадин Станоев

Евгени Панайотов не успя да гласува и поиска прегласуване, като в крайна сметка бюджетът бе приет с 16 гласа „за”, 2-ма против и 2-ма въздържали се.

Зорица Органджиева, Кирил Котев и Нина Ръждева
Георги Трайков, Георги Георгиев и Вангел Анталавичев

Съветниците също така предоставиха за безвъзмездно ползване  на състави и колективи зали и помещения в Дома на културата, където да провеждат подготовката си. За безвъзмездно ползване бе дадено и помещение за творчески занимания на пенсионерските клубове на територията на общината.

Иван Терзиев, Явор Аргиров, Кирил Ханджийски, Румен Пачов
Виолета Ждрапанска, Андон Ризов, Евгени Панайотов, Георги Батев
Николай Шаламандов, Георги Манолев, П. Панчев, Тони Цанев

Съветниците също така решиха да дадат под наем за 10 години “Езерото”, което…

Подробности в печатното издание