Sunday, June 23, 2024
HomeРегионБлагоевградНов съдия в Районен съд-Благоевград

Нов съдия в Районен съд-Благоевград

Официална церемония по встъпване в длъжност се състоя в Районен съд – Благоевград на съдия Силвия Алексова, назначенa в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС.
Новият магистрат подписа акт за встъпване в длъжност “съдия“ в Районен съд – Благоевград в присъствието на и. ф. председател на РС – Благоевград съдия Гюлфие Яхова, председателя на Окръжен съд – Благоевград съдия Петър Узунов и съдии от Районен съд – Благоевград.
Съдия Алексова е завършила “Право“ през 2017 г. в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Професионалния си път започва като младши съдия в Окръжен съд – Пловдив.
В Районен съд – Благоевград съдия Алексова ще разглежда граждански дела.

RELATED ARTICLES

Most Popular