Номинациите за „Спортист на годината 2019” в Петрич приключиха

Николай Николов беше избран за номер 1 в Петрич през 2018 година.

Събирането на номинациите за най-добър спортист на град Петрич за изминалата 2019 година приключи вчера.
Съгласно Правилата за определяне на „Спортист на годината 2019” спортните клубове предлагат номинации за свои изявени състезатели и треньори през годината, като представят мотиви, съдържащи подробна информация за най-добри постижения и спечелени призови места от зонални, национални, европейски, световни, олимпийски или други състезания и турнири.
За Спортист на годината всеки спортен клуб има право да номинира неограничен брой състезатели в различните категории както от своя клуб, така и от другите спортни клубове.
В категорията „Треньор на годината” всеки клуб има право да номинира треньор от своя клуб, така и от други, като се посочат спортните постижения и мотивите за номинирането им.
В категория „Отбор на годината” всеки клуб има право да номинира до три отбора от общината.
Номинации в трите категории – за спортист на годината, за отбор на годината и треньор на годината – имат право да правят журналисти от местни и регионални медии, общественици, дейци и ветерани в сферата на спорта. Предложенията с номинациите, чийто срок вече изтече, са предадени на прекия отговорник на общината г-жа Нина Попова – директор на дирекция. Обобщени са и предложенията от страна на спортните експерти от общинската администрация и са предадени на комисията в анкетен вид за гласуване. Изтече срокът и на публиката, която имаше право да гласува за трите номинации на предварително обявен сайт.
Съгласно заповед, издадена и подписана от кмета на общината, 8-членната комисия ще разгледа направените номинации, на база на които ще стане класирането на състезателите за Спортист на годината, категория мъже и жени, категория юноши и девойки и категория деца. По този начин ще се определи и треньор и отбор на годината за 2019-а. По време на своята работа комисията има право да определи и специални награди.