НСИ обяви: Ръст на чуждите инвестиции има само в Дупница, навсякъде другаде в областта намаляват

grad-dupnica-480x264

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Кюстендил към 31.12.2015 г. възлизат на 42.0 млн. евро, което е с 3.4% по-малко в сравнение с 2014 година, информират от Националния статистически институт. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.2% и съответно 0.3% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Кюстендил заема двадесет и шесто място в страната, следвана от областите Силистра и Монтана.

Спрямо 2014 г., относителният им дял в общия размер на ПЧИ за областта нараства със 7.6 процентни пункта. През 2015 г. се регистрира намаление с 46.2% на направените чуждестранни инвестиции в община Сапарева баня спрямо предходната година. Единствено в община Дупница се наблюдава увеличение на ПЧИ с 13.4%, посочват от НСИ.
Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлените предприятия в областта – 23.9 млн. евро или с 5.2% повече от 2014 година, като 52.6% от тях са в раздел „Производство на текстил и облекло; обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“. В сектор „Операции с недвижими имоти“ са инвестирани 11.8 млн. евро или с 39.2% над нивото на предходната година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 5.0 млн. евро или с 11.1% по-малко спрямо предходната година. През 2015 г. тези дейности заедно формират 96.7% от общия обем на ПЧИ в област Кюстендил, а общият им размер нараства с 12.2% спрямо 2014 година.
И през 2015 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в предприятията на територията на община Кюстендил, като в сравнение с предходната година се увеличават с 9.0%.

Подробности в печатното издание.