ОбС шефката Михаела Крумова на Кюстендил: Близо 1 млн. приходи влязоха в общинската хазна от 32 договора за продажба

 

13-06-04-m-krumova
Михаела Крумова – председател на ОбС- Кюстендил

Бюджетът на община Кюстендил за 2017 г. със заложени 35 200 000 лв. ще бъде разгледан на предстоящата сесия на Общинския съвет, обяви председателят на местния парламент Михаела Крумова.
„Увеличението на бюджета в сравнение с този през миналата година е в размер на 3%, а сред основните акценти в работата на общинска администрация ще бъдат образованието и оказване подкрепа на инвеститорите“, коментира още Михаела Крумова.
Общинските съветници ще гласуват и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил. Изменението предвижда да бъде направена поправка в текста от Наредбата за детските ясли и детските градини за освобождаване на родителите от заплащане на такса. В текста освен трудово и служебно правоотношение за доходите на родителите се добавят и думите “или родители, които са самоосигуряващи се лица”. Общинските съветници трябва да обсъдят и годишния отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2016 година. От отчета става ясно, че приходите на община Кюстендил от разпореждане с общинско имущество на база 32 сключени договора за продажба са 970 558 лева. Освен това 27 201 лв. са приходите от дейността на репатриращия автомобил (паяка) в Кюстендил през 2016 г., заяви председателят на Общински съвет-Кюстендил Михаела Крумова.
246 са санкционираните водачи на МПС при установено нарушение на място, а на 770 са репатрирани автомобилите до наказателния паркинг. Приходите от платеното паркиране са 113 201 лв. Според данните, изнесени от шефката на минипарламента, 611 205 лв. са приходите от нощувки в парк- хотел „Кюстендил” през миналата година. Хотелът е посетен от 7907 гости през миналата година. 84 150 лв. са приходите от ресторантската част на хотела. Разходите са 690 296 лв., при предварително планирани 788 000 лв. Приходите на ОП „Ученическо хранене” от външен кетъринг са 45 994 лв., а разходите – 27 682 лв. По време на заседанието следващата седмица общинските съветници ще гласуват още отчета за дейността на общинските предприятия за 2016 г.