ОбС шефката на Долна баня Лиляна Драганова ще получава месечно възнаграждение в размер на 70% от брутната заплата на кмета

Първото си редовно заседание проведоха общинските съветници в Долна баня за мандат 2019-2023 година.

С пълно мнозинство присъстващите на сесията местни парламентаристи от рилския град приеха изготвения от Временната комисия проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 година.

Общинските съветници единодушно гласуваха и предложения проект от Временната комисия председателката на Общинския съвет в Долна баня Лиляна Драганова да получава месечно възнаграждение в размер на 70% от брутната заплата на кмета, а пък общинските съветници да получават за своето участие в редовните и извънредни заседания, както и в постоянните комисии месечно възнаграждение в размер на 20% от средната брутна заплата на общинската администрация.

И през новия мандат към Общинския съвет ще работят три постоянни комисии, решиха общинските съветници на сесията.

Първа и втора постоянна комисия ще бъдат в състав от по петима членове, а третата – от трима души.

За председател на първа постоянна комисия бе избрана Елисавета Сестримска, на втората Биляна Спасова – Рименова и на третата Филип Джамбазов.