Ежегодното почистване на реките и речните корита на територията на община Дупница стартира от днес. Премахва се дървесна и храстова растителност и се извършва почистване на самите речни корита. Дейностите се извършват след спадане нивата на реките, като освен в града, ще бъдат чистени и речните корита в селата, където това се налага. Проблемите участъци са установени след проверка от служители от отдел “Екология”.

Почистването в Дупница започна от района на “Рибарника” и по ул. “Пиротска” и ще продължи и в следващите седмици в града и селата. От понеделник започва разчистване на канала над жк. Бистрица и река “Бистрица” в участъка от сградата на ВиК до вливането й в река Джерман.

1 коментар

  1. Да погледнат и почистят коритото на река Отовица също.

Comments are closed.