Sunday, June 23, 2024
HomeРегионДупницаОбщината в Дупница дава три декарана БФС за игрище до „Бончук“

Общината в Дупница дава три декарана БФС за игрище до „Бончук“

Общината ще предостави на БФС част от имот на стадион „Бончук“ в Дупница, където ще бъде изградено тренировъчно футболно игрище. С докладна записка кметът Методи Чимев предлага Общинският съвет да учреди безвъзмездно право на ползване върху част от поземлен имот на ул. „Саморанска“. Целият терен е над 20, 6 дка /20 671 кв. м/, частна общинска собственост, а ще се предоставят 3 дка, за срок от 20 години. Така БФС ще получи възможност да изгради изкуствен футболен терен с размери 44/64 м. Предвижда  се ремонт,  включващ: обновяване на основа; доставка и монтаж на изкуствена тревна настилка; доставка и монтаж на изкуствено осветление, всичко на обща стойност около 570 хил. лв с ДДС. Футболният терен ще  се изгради със средства, предоставени от програма Forward 3.0 на FIFA, която е дългосрочна целева програма за безвъзмездно предоставяне на средства на националните футболни федерации за изграждането на съвременна тренировъчна база. Проектирането и изпълнението на този проект БФС предвижда да реализира за период 6-8 месеца, след като се учреди правото на ползване, посочва се в докладната. Общинският съвет ще вземе решение по предложението на заседание на 31 март.

Както писахме, преди около месец стана ясно, че ИК на БФС включва изграждането на игрището в инвестиционната си програма за тази и следващата година. Бъдещата  придобивка е отдавна очаквана от спортните среди и най-вече от занимаващите се с футбол в града. Новият терен ще даде възможност на стотици деца, които тренират футбол, да провеждат заниманията си в града. Сега голяма част от трениращите провеждат подготовката си на игрища в селата, което е неудобство за тях, родителите и треньорите, които изпитват затруднения с изготвянето на графиците за подготовка.

Юлияна КОЛЧАКОВА

RELATED ARTICLES

Most Popular