Sunday, June 23, 2024
HomeРегионБанскоОбщината нае топлоцентралата на биомаса в Банско срещу 1 лв.

Общината нае топлоцентралата на биомаса в Банско срещу 1 лв.

На извънредна сесия бе създадено общинско дружество “Топлоснабдяване Банско”ЕООД, за да бъде обезпечен предстоящия отоплителен сезон

Община Банско нае топлоцентралата на биомаса с решение на съветниците на извънредна сесия днес, съобщи кметът Георги Икономов.  Само преди дни, дружеството, управляващо топлоцентралата на биомаса в Банско, уведоми с писмо общината, че прекратява дейността си в Банско. „За да се запазят интересите на абонатите, в това число всички обществени сгради, включително училищата и детските градини в Банско, стигнахме до договореност със собственика да наемем централата за срок от една година на символичната цена от 1 лев. Това наложи вземането на спешни мерки. Днес се проведе извънредно заседание на Общински съвет Банско, на което бе одобрено създаването на общинско дружество “Топлоснабдяване Банско”ЕООД. Чрез него общината ще поеме управлението на централата за срока на договора, за да бъде обезпечен предстоящия зимен отоплителен сезон. Този период ще ни позволи да направим необходимите анализи и оценки за нейния капацитет и перспективите за развитие на мрежата.
Благодаря на общинските съветници за отговорната позиция при вземането на днешното решение.”, коментира кметът.

RELATED ARTICLES

Most Popular