Община Банско въведе нова уникална система – „Кмете, виж!“

created by dji camera

Община Банско въвежда система, която скъсява разстоянието между гражданите и общинската администрация и повишава възможността да се докладват проблеми и сигнали.

С платформата „Kмете, виж!“ сме създали иновативен начин за участието на гражданите в подобряването на техния живот и околна среда. Чрез лесен и удобен интернет интерфейс всеки може да сигнализира за нередности в общината, свързани с градска инфраструктура, околна среда, неправилно паркиране, опасни сгради, замърсени с боклук площи и др. Платформата, посредством GPS координати автоматично насочва сигнала към администрацията, за която се отнася, спрямо мястото на подаване. Гражданите могат лесно да следят статуса на своите сигнали и да видят как общината откликва на подадените сигнали.

„Kмете, виж!“ не просто събира сигнали – тя създава връзка между гражданите и общинската администрация, заедно работейки за по-добро бъдеще, коментираха от общинската администрация в Банско.

Платформата е достъпна: https://kmetevij.com/