Sunday, June 23, 2024
HomeАктуално от днесОбщина Белица дарява 5000 лв. за болницата в Разлог, кметът Ревански: С...

Община Белица дарява 5000 лв. за болницата в Разлог, кметът Ревански: С парите ще се закупи апаратура за диагностика на рак на гърдата

 

Общинските съветници в Белица увеличиха възнагражденията си от 675 лв. с 20%

03-08-01-revanski1
Радослав Реванки

Общинските съветници в Белица дадоха зелена светлина за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на община Разлог в размер на 5000 лева. Средствата се отпускат за закупуване на дигитализираща апаратура за цифровизация на действащ мамограф в отделението за образна диагностика на Многопрофилна болница за активно лечение-Разлог.

След като апаратурата бъде закупена, община Разлог трябва да информира кмета на Белица Радослав Ревански.

„Направихме добро дело, с отпуснатата сума ще се закупи апаратура за диагностика на рък на гърдата”, коментира Ревански.

На последната сесия в Белица общинските съветници в Белица увеличиха възнагражденията си с 20%. Досега те са получавали 50 на 100 от средната за месеца брутна работна заплата на Общинска администрация в Белица, която за предходния месец е била 675 лв. С промяната общото възнаграждение става 70 на сто, което е и таванът на допустимите възнаграждения. Всеки общински съветник ще получава 50% от СБРЗ за участия в заседания или временните комисии. Досега те са получавали по 40% за участия в заседания и 10% в комисии. На редовното си заседание местният парламент прие и Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 година. Също така на първо четене бе приета и Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината, както и правилата за провеждане на публично обсъждане на общинския бюджет и годишния отчет за изпълнението му.

RELATED ARTICLES

Most Popular