Wednesday, June 12, 2024
HomeРегионБлагоевградОбщина Благоевград: Поднасят се неистини за въпросите, свързани с евентуалния референдум

Община Благоевград: Поднасят се неистини за въпросите, свързани с евентуалния референдум

Позиция относно провеждането на референдум публикува на официалната си страница община Благоевград. В нея се твърди, че в публичното пространство и социалните мрежи се поднасят неистини, които целят манипулиране на обществеността, по отношение на въпросите, свързани с евентуалното провеждане на референдум. В позицията си Община Благоевград акцентира върху  четири основни точки, които смята, че са в основата на предизвикания широк обществен дебат. Публикуваме позицията без редакторска намеса.

  1. Въпросът формулиран и предложен от Инициативния комитет не се отменя! Ако подадените документи отговарят на законовите изисквания (нещо, което предстои да се изясни и то изобщо не е в компетенциите на кмета), въпросът остава, въпреки неговото безсмислие. Отговорността за това безсмислие, както и за разходите в размер на около 400 хиляди лева за провеждане на референдума носят само и единствено вносителите.
  2. Именно по тези причини и тъй като по желание на вносителите за произвеждане на референдум ще бъдат похарчени около 400 хиляди лева от бюджета, кметът предложи към този въпрос да се добавят шест допълнителни въпроса. Иначе казано, с тях въпросите за референдума биха станали общо седем – един от вносителите и шест от кмета.
  3. Предложените от кмета на общината въпроси биха били подложени на гласуване в Общински съвет само ако се стигне до провеждане на референдум, за който така или иначе около ще бъдат похарчени около 400 хиляди лева.

В случай че няма да се провежда референдум по каквато и да е причина, кметът на общината няма желание да изразходва по собствена воля бюджетни средства, особено в тези тежки икономически времена. Това означава, че кметът няма да предлага провеждане на референдум по допълнително предложените от него въпроси, ако по някаква причина отпадне основния въпрос на вносителите.

  1. С оглед на изразено желание от страна на вносителите провеждането на референдум да отпадне, след като вече са събрани необходимите подписи, а подписката е внесена в ОбС, следва да бъде пояснено – незаконосъобразно е и противоречи на принципите на демокрацията, Общински съвет – Благоевград да отмени свое решение, за което жители на общината вече са поискали да бъде провеждан референдум. Не е редно да бъдат предопределяни резултатите от едно бъдещо гласуване, при това без дори да е започнала кампанията по поставената тема за референдум. С такова предложение, вносителите на референдума, всъщност доказват, че те не са искали провеждането на референдум, а са искали чрез внесената подписка да постигнат съвсем други конкретно поставени цели. Тези цели са видими в публичната им агитация за разрушаване на настоящия аквапарк. Противопоставят се и на това парк “Бачиново” да придобие официален статут, да бъде реновиран с още зелени площи, втора пешеходна алея, осветление, видеонаблюдение, модерно езеро, облагородяване и подобряване състоянието на речното корито, защото ако това се случи, нестихващите амбиции за застрояване в частните имоти ще бъдат прекратени. Оставяйки тези обекти без развитие и реновация, след няколко години същите тези хора ще развиват тезата как е по-добре нещо да се направи, отколкото да стои така и обикновено това нещо е жилищна кооперация. Скритите цели се виждат и в опитите да се внушават неистини, че минералната вода би се управлявала много по-добре, ако е в частни ръце, нещо което противоречи на всякакви факти, противоречи и на историческите данни, които доказват, че до минералната вода трябва да имат равен достъп всички жители на общината! Едва ли, жителите на община Благоевград биха подкрепили такива разрушителни цели и затова всъщност е този страх и отричането на допълнително поставените въпроси към референдума, предложени от кмета на общината. Всеки човек с чисти намерения би приветствал добавянето на каквито и да допълнителни въпроси, задаващи стратегията за развитие на Благоевград. Подчертаваме обаче, че това важи само за хора с чисти намерения!

Това са фактите и всеки опит за прокарване на неистини и изкривяване на реалността е форма на унизително отношение към благоевградската общественост!

Община Благоевград, в лицето на кмета, работи и ще продължи да работи за благосъстоянието на града и малките населени места, въпреки амбициите на определени политици, самообявили се за “гражданско общество”, чиито конкретни предложения включват единствено разрушаване и нищоправене!

 

RELATED ARTICLES

Most Popular