Tuesday, May 28, 2024
HomeАктуално от днесОбщина Бобов дол дава награди на Владимир Ангелов, Деян Ангелов и Георги...

Община Бобов дол дава награди на Владимир Ангелов, Деян Ангелов и Георги Тодоров за доказани постижения

Общината ще награди трима ученика с доказани постижения,става ясно от докладна записка на съветничката Десислава Александрова до Общинския съвет в Бобов дол. Еднократно финансово подпомагане в размер на 150 лева ще получат Владимир Ангелов, Деян Ангелов и Георги Тодоров. Те са одобрени на заседание на експертно – консултативна комисия към местния парламент, на което са разгледани подадените документи, на база Наредбата за мерките за закрила на деца и младежи с изявени дарби на община Бобов дол.

Право на отпускане на еднократно финансово стимулиране по наредбата има всяко дете или младеж до 19-годишна възраст с доказани изяви на регионално, национално, европейско и/или световно ниво в областта на наука, техника, изкуство, култура и спорт.Общинските съветници ще вземат решение по докладната на заседанието си на 25 април. На същата сесия се очаква да бъде приета и Програма с мерките за закрила на деца и младежи с изявени дарби за община Бобов дол за 2024 година.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular