Sunday, June 16, 2024
HomeРегионБобов долОбщина Бобов дол продава имотите си в Бабинска река на „Еко био...

Община Бобов дол продава имотите си в Бабинска река на „Еко био земеделие“

Продажбата на 7 имота в село Бабинска река подготвя община Бобов дол. Терените – урегулирани поземлени имоти, са съсобствени с „Еко био земеделие“ ЕООД. Управителят на фирмата Владимир Драганов е подал заявление, че иска да закупи дела на общината. Кметът Елза Величкова иска съгласието на местния парламент за прекратяване съсобствеността между община Бобов дол и дружеството чрез продажба. Единият имот е 725.33 кв. м (обща площ 728 кв. м), става ясно от докладната записка, внесена в Общинския съвет. Площта на втория имот е 544.60 кв. м (при общо 1020 кв. м). Общината държи 512.90 кв. м от третия имот, обхващащ общо 960 кв. м. 508.50 кв. м е общинската част в четвъртия терен от 990 кв. м. В петия имот общината притежава 404.30 кв. м, като целият терен е 936 кв. м. 275.90 кв. м е общинска част в шестия имот от 922 кв. м. Общинска част в седмия имот е 16.30 кв. м, при общо 922 кв. м. Терените са актувани като частна общинска собственост през 2019 г. „Еко био земеделие“ е собственик на 4720 кв.м от имота (съответно 2.67 кв. м, 475.40 кв. м, 447.10 кв. м, 481.50 кв. м, 531.70 кв. м, 646.10 кв. м и 751.70 кв. м), придобит чрез покупко-продажба през 2017 г.

„Еко био земеделие“ ЕООД е регистрирана през януари 2016 г., със седалище село Бабинска река, като на този адрес са регистрирани още две фирми – „Александър Орлинов” ЕТ и „Васил Бачев” ЕТ. Предметът й на дейност е производство, преработка, опаковане и търговия на едро и дребно с еко и био продукти – екологично произведени хранителни продукти, био хранителни продукти и други, екологични, екологични строителни материали, екологично произведени почистващи препарати, дезинфектанти, био ензимни продукти, компонентни и технологии, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон. Едноличен собственик на дружеството е Стоян Якимов. Капиталът на фирмата е размер на 2 лева (внесен), показва справка в Търговския регистър.

Продажбата ще се извърши след одобряване от Общинския съвет на оценката, която предстои да бъде изготвена от лицензиран оценител. Общинските съветници ще вземат решение по предложението на следващото си заседание, насрочено за 27 май.

На същата сесия местният парламент ще разгледа и предложение за закупуване на два недвижими имота, намиращи се в селата Коркина и Мламолово. Става въпрос за общински парцели, за които е отстъпено право на строеж на жилищни сгради на частни собственици. Първият имот е с площ 660 кв.м и пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, на стойност 2060 лева без ДДС, а вторият – 646 кв.м и пазарна оценка 2800 лева.

На заседанието ще бъда разгледана и друга докладна, свързана с общинската собственост – за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от недвижими имоти за 5 г. на 5 читалища. Става въпрос за Културния дом в Бобов дол и за помещения в комплексно обслужващите сгради в селата  Долистово, Новоселяне, Коркина, Шатрово и Големо село.

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular