Община Бобов дол търси превозвачи за 10 автобусни линии

В Бобов дол търсят превозвачи за осем  междуселищни и две вътрешноградски автобусни линии. Общината обявиобществена поръчка, включваща обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми за автобусните линии:Бобов дол – Дупница-Бобов дол с дължина 20,500 км; Бобов дол-Кюстендил-Бобов дол с дължина 40 км;Дупница- Паничарево-с.Шатрово-с. Мали Върбовник-с.Голем Върбовник с дължина 25 км; гр.Бобов дол-с.Бабино-с. Мала Фуча-с. Голема Фуча-с.Бабино-с.Долистово- гр.Дупница с дължина 33,200 км; гр. Дупница-с.Долистово-с. Новоселяне-с. Коркина-с. Горна Козница(спирка „Друмо”) с дължина 32 км; гр.Бобов дол-с.Бабино-с.М.Фуча-с.Коркина-с.Г.Козница-гр.Кюстендил – с дължина 40 км;гр.Бобов дол-с.Блато-гр.Дупница с дължина 47 км;Бобов дол – София-Бобов дол с дължина72км;общински вътрешноградски транспорт, линия №1 с дължина 5,700 км; общински вътрешноградски транспорт, линия №2 с дължина 5,700 км.

Едно от изискванията към кандидатите е превозните средства да са почистени и добре проветрени, да има отопление или охлаждане според сезона и превозът да се извършва при осигуряване комфорт на пътниците с тиха музика. Изисква се още автобусите да минават на технически преглед на всеки 6 месеца.

Поръчката е на стойност 254 000 лв. (без ДДС). Оферти или заявления за участие ще се приемат до 11 март, а избраният превозвач ще подпише договор за 12 месеца.