Община Гоце Делчев кандидатства за финансиране от „Красива България“ по нов проект за 180 000 лв.  

21-03-80

За финансиране на нов проект „Надстройка и осигуряване на достъпна среда на ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост“ за около 180 000 лв. с ДДС ще кандидатства община Гоце Делчев пред фонд „Красива България“. Документацията на инвестиционния проект е готова и в близките дни предстои общинските съветници да дадат картбланш за кандидатстване за поредната инвестиция. Финансирането от Проект „Красива България” е в размер до 122 400лева (68%) и съфинансиране от община Гоце Делчев на 57 600 лева, което е 32% от общата стойност на проекта. Центърът се помещава на втория етаж в двуетажна общинска сграда, която е реконструирана, оборудвана и обзаведена чрез реализиране на няколко подред проекта с финансиране от Социално-инвестиционен фонд, проект „Красива България“, общински средства и дарения. На първият етаж функционира и друг ЦНСТ за възрастни хора с деменция. Проектът предвижда и изграждане на асансьор. Според изготвения инвестиционен проект за разширяване на сградата на ЦНСТ ще бъдат изградени допълнително трудовотерапевтичен кабинет, дневна зала, пригодена за хора с увреждания тоалетна, складово (мокро) помещение.