Sunday, June 23, 2024
HomeРегионДупницаОбщина Дупница дава на наематели имоти в града и 4 села

Община Дупница дава на наематели имоти в града и 4 села

Общински имоти в Дупница и 4 от селата ще бъдат дадени под наем, става ясно от дневния ред на заседанието на местния парламент, насрочено за 25 юни. За отдаване под наем се подготвят помещение в Яхиново и земеделски имоти в Крайници, Самораново и Делян.

Към неизползваема част от сградата на кметството в Яхиново е проявен интерес за отдаване под наем за магазин. Помещението е с площ 54.40 кв.м. Очаква се Общинският съвет да разреши провеждането на публично оповестен конкурс и да определи начална наемна цена. Предложението е наддаването да тръгва от 104.38 лв.

В Крайници ще се дадат на наематели 4 ниви. Две от тях са с площ 23 694 кв.м и 19 521 (в м. Ранимир), а следващите – 14 603 кв.м и 15 358 кв.м (м. Незетата). Предложена е начална тръжна наемна цена от 1609.88 лв.

В Самораново също ще дадат под наем 4 ниви. Две от тях са в м. Таушаница, с площ 18 541 кв.м и 11 680 кв.м. Третата е 12 708 кв.м, в м. Тозлуко, а четвъртата – 14 036 кв.м, на улица “Неизвестна”. Предложената начална тръжна наемна цена е 944.40 лв.

20 573 кв. м е нивата в Делян (м. Извора), която ще се ползва от наемател. За нея е предложена начална тръжна наемна цена от 452.61 лв.

Ако ОбС подкрепи предложенията, за земеделските имоти ще се обявят публични търгове с явно наддаване. Със спечелилите ще се сключат договори за наем за 10 г.

Чрез публично оповестен конкурс в Дупница ще бъде даден терен за разполагане на преместваем търговски обект на ул. “Дунав“. Към него е проявен интерес. Мястото е с площ 15.00 кв.м и начална наемна цена 110.00 лв. Ако общинските съветници дадат съгласието си, и този имот ще бъде предоставен на спечелилия наемател за 10 г.

Както писахме, местният парламент ще трябва да вземе решение и за предоставянето под наем на помещение от бившата детска градина „Таушаница“ на читалище „Пенчо Славейков-1978“. Предложението се прави във връзка с продажбата на сградата на „Автомагистрали Хемус“ АД, в която се помещава читалището към момента.

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular