Община Дупница осигури издръжката на новото Преходно жилище и ЦНСТ за деца за следващите 4 години

Откриването на преходното жилище в Дупница
  • За предоставянето на услугите ще бъдат назначени 15 човека персонал

 

Това стана възможно, след като Управляващият орган на ОП “Развитие на човешките ресурси“ одобри проектното предложение „Дом и подкрепа за всяко дете“ на стойност 978 774.88 лв., подготвено от общинската администрация. Решението на ръководителя на УО зам.-министър Зорница Русинова беше получено тази седмица в общината.

Както е известно, чрез други два проекта на община Дупница, финансирани от ОП „Регионално развитие“ с близо 700 000 лв., беше изградена необходимата социална инфраструктура за предоставяне на новите резидентни услуги. Чрез тях ще осигури среда, близка до семейната, за 12 деца в ЦНСТ и за 8 деца на възраст от 15 до 18 години в Преходното жилище. Намеренията на община Дупница с реализацията на този проект са ориентирани към осигуряване на социално включване, равен достъп и защита на децата, настанени в ДДЛРГ и децата в риск от общността. Чрез разкриването на новите услуги ще се даде възможност за закриване на ДДЛРГ „Олга Стоянова“. „Един от приоритетите в политиката на община Дупница е развитие на системата от социални услуги, затова съм особено щастлив, че още в началото на новия мандат можем да бъдем полезни за децата“, коментира кметът инж. Чимев. Предстои подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектното предложение предвижда първоначален подготвителен период от 3 месеца, в който ще се извърши подбор на персонала и ще изберат изпълнители на външните услуги и доставчици на материали и консумативи.

За предоставянето на услугите ще бъдат назначени 15 човека персонал – управител, социален работник, възпитател, трудотерапевти и др.