Saturday, June 15, 2024
HomeРегионИхтиманОбщина Ихтиман закупи важен реституиран имот в жк. „Стипон”, кметът Илиев: Хората...

Община Ихтиман закупи важен реституиран имот в жк. „Стипон”, кметът Илиев: Хората ще могат спокойно да ползват междублоковото пространство и детската площадка

Община Ихтиман закупи реституиран имот в полза на местните жители, тъй като предишните стопани са имали планове, които не биха позволили терена да се ползва от гражданите.  По силата на Закона за възстановяване собствеността върху национализирани и одържавени имоти и Решение от 1999 год. на Софийски окръжен съд, се реституира недвижим имот в междублоково пространство на физически лица, находящ се в гр. Ихтиман на ул. „Пенчо Славейков“ (ж.к. „Стипон“).

Заявените инвестиционни намерения от страна на собствениците за развитие на възстановения терен, което е тяхно право, засягат интересите и възможността от реално ползване на терена от жителите на квартала, като по този начин биха се ограничили ползването на междублоковото пространство и изградената детска площадка.
С оглед на изразените намерения от собствениците и вземайки предвид обществения интерес, Общинското ръководство след вземането на надлежни решения от Общински съвет гр. Ихтиман, пристъпи към реализация на покупко-продажбата на реституирания имот. Така с усилия от страна на Общинското ръководство и обсъждане на Общински съвет гр. Ихтиман и във връзка със Закона за общинска собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се сключи договор, с който Община Ихтиман придобива правото на собственост върху урегулирания поземлен имот. Така 2018 г., 19 години по-късно след решението на Софийски окръжен съд, се извършва покупко-продажбата и се решава евентуален проблем за живеещите в близост. Общинско ръководство съобщи, че имота ще остане във вида, в който се намира в момента и в полза на гражданите.

RELATED ARTICLES

Most Popular