Община Кюстендил отделя 750 000 лева за зимното почистване

Общината в Кюстендил провежда обществена поръчка за поддържането на пътищата през зимата. Поддържането на пътищата включва комплекс от дейности и системни грижи за осигуряване на необходимите условия за непрекъсната безопасна и нормална експлоатация на пътя.

Предметът на обществената поръчка включва зимно поддържане и превантивно или текущо поддържане на 292 км общински пътища, а с подходите към гробищните паркове, отдалечените махали и трафопостове разстоянието е 372,30 км. За планираните дейности се отделят 750 000 лева без ДДС.

Предвидено е организацията по снегопочистването и опесъчаването да се извършва с оглед степента и нивото на съответния участък от общинската пътна мрежа, а дейностите по превантивното поддържане – при възникнала необходимост. 20 ноември е крайният срок за приемане на документи за участие в обществената поръчка.