Wednesday, May 22, 2024
HomeРегионБобов долОбщина Кюстендил: Прекратихме договора на шефа на ОП „Управление на общинските имоти“ Емилиян...

Община Кюстендил: Прекратихме договора на шефа на ОП „Управление на общинските имоти“ Емилиян Йорданов

 

23-01-07
Петър Паунов

Договорът за управление на Общинско предприятие „Управление на общински имоти” при община Кюстендил на Емилиян Йорданов е прекратен на основание чл. 7, т. 7 от същия с 20-дневно писмено предизвестие, считано от 17 октомври 2016 г.

23-01-07-%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%b9%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2
Емилиян Йорданов

Към момента на възлагането на управлението на същото предприятие Емилиян Йорданов е неосъждан и това е удостоверено с актуален документ за чисто съдебно минало. Това е официалното съобщение на община Кюстендил след запитване на в. „Вяра” съобразно Закона за достъп до обществена информация.

23-01-07-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b2-25_n
Васил Манкин и Красимир Пашев

Според Наредбата за реда за създаването, дейността, преобразуването и закриването на общинските предприятия в Кюстендил договорът за управление се прекратява с изтичането на срока му, както и предсрочно на основанията, предвидени в наредбата, утвърдена от минипарламента. Вариантите са по взаимно съгласие на страните; по искане на лицето с предизвестие не по-малко от 3 месеца; при преобразуване или закриване на общинското предприятие; в случай на смърт или при поставяне под запрещение; при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции; поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни; с 20-дневно писмено предизвестие от кмета на общината.

Читатели на вестника изпратиха на редакционната поща запорно съобщение, от което се вижда решение на частен съдебен изпълнител от 2006 г. Изпълнителното дело е образувано по молба на Мартин Анатолиев Резашки от Бобов дол. Дължимата сума е в размер на 979 лева, както и разноски по изпълнителното производство.

Бившите негови служители Васил Манкин и Красимир Пашев разкриха, че „Във фирмата работят над 100 охранители, но само около 10-20 от тях са богопомазани. Те получават пари над основното си трудово възнаграждение от 450 лв. и така стигат до 700 лв., останалите, колкото и да блъскат, получават до 380 лв., а им липсват и отработени часове. Кадровият подбор във фирмата е под всякаква критика. Всички професионалисти са завършили курсове за охрана, бивши полицаи са аут от фирмата и не могат да се задържат. На почит са шпакловчици, таксиметрови шофьори, хлебари, тенекеджии, кондуктори, сладкари. Сред охранителите има и поне трима инвалиди, които са освидетелствани от ТЕЛК. Сред тях са Васил Димитров, Стефан Стефанов и др. По документи те полагат и дневен, и нощен труд, а по закон имат право само на дневен труд, и то в рамките на града. Оказва се, че дават дежурства извън града – в бившата болница за белодробни заболявания „Райна Цанева”. В състава на фирмата има хора на пенсионна възраст. Ангел Ангелов и Богомил Евтимов са на по 69 години, но пазят обектите. Любопитна подробност е фактът, че бившият охранител Ивайло Дамянов, уволнен по заповед на кмета Паунов за това, че миналата година паркира служебната кола на място за инвалиди пред общинската поликлиника, се върна в предприятието на бял кон. Сега той пази запустялата сграда на обект „Райна Цанева”. Друг факт е, че личен състав в предприятието е лелята на бодигард №1 Емилиян Йорданов – Емилия Илиева. Това показва, че е налице грубо погазване на Закона за конфликт на интереси. Емилия Илиева обаче е съпруга на митничаря Вальо Илиев“, твърдят бившите охранители Васил Манкин и Красимир Пашев.

Потърсихме по всички тези въпроси отговор от ръководството на община Кюстендил, но оттам отказаха да направят каквито и да било уточнения, освен да потвърдят, че Йорданов е освободен. Изпратихме и писмо по Закона за достъп до информация.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular