Община Петрич ремонтира ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“

В навечерието на новата учебна година започна обновяването на материалната база на ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Петрич.
Дейностите, които ще се изпълнят, са част от проект по ОП „Региони в растеж“, процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ и целят модернизация на образователната инфраструктура чрез създаване на по-добри условия.

Предвидени са мерки за енергийна ефективност след предварително обследване, както и за достъпна архитектурна среда.
По проекта ще бъде подменена дограмата на училищната сграда;
– ще бъдат реконструирани котелната и отоплителна инсталация;
– ще се извърши частичен ремонт на покрива и топлоизолиране на подпокривното пространство;
– ще бъде подменена електрическата инсталация;
– ще се осигури пожароизвестителна инсталация със звуков сигнал на всеки етаж;
– ще се ремонтират също санитарните възли и цялото вътрешно пространство – класни стаи, кабинети, коридори;
– ще се изгради санитарен възел за лица с увреждания, както и асансьор за достъпна среда.
Дворното пространство ще се обнови напълно, ще има спортна площадка, ще се ремонтира оградата.

За периода на ремонтните дейности учениците на ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ ще провеждат учебни занятия в сградата на ПГ „Пейо Яворов“, съгласувано с РУО – Благоевград.
Обучението им ще бъде в следобедните часове.