Sunday, May 19, 2024
HomeРегионРазлогОбщина Разлог с проекти за ремонт на читалища

Община Разлог с проекти за ремонт на читалища

Община Разлог кандидатства с два проекта за ремонт на читалища в две села. Предложенията са по процедура „Подкрепа за устойчивото енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, част от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектите обхващат изпълнението на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи ремонти на сградния фонд на Народното читалище „Слънце 1938 г.“, с. Горно Драглище и сградата на Народното читалище „Западнородопски лъч 1906 г.“, с. Елешница.

„Проектите са насочени към реновиране на публична общински собственост, с цел подобряване на енергийните характеристики на двете читалища, постигане на енергиен клас “А”, около 90-процентови енергийни спестявания, както и подобряване на общия комфорт и употребимост на сградите“, обясни Иван Гюров, зам.- кмет на община Разлог.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular