Wednesday, June 19, 2024
HomeРегионРилаОбщина Рила приключи успешно проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки в общинската...

Община Рила приключи успешно проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки в общинската си сграда в гр. Рила

 

Проект №  CB006.1.11.103 “Съвместни иниициативи в енергийна ефективност”

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България –Македония

 

Община Рила приключи успешно проект за въвеждане на енерго – спестяващи мерки в общинската си сграда в гр. Рила.

Проект № СВ006.1.11.103 „Съвместни инициативи за енергийна ефективност“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония – ИНТЕРРЕГ- ИПП 2014-2020 е изпълнен съвместно с македноския партньор – Община Пробищип.

Резултатите от проекта бяха представени на финална пресконференция l заседателната зала на Община Рила на 12.07.2018г.

Стойността  на проекта е 407 436,00 ЕВРО, от които 311 789,34 ЕВРО представляват съфинансиране от ЕС. Бюджетът на Община Рила по проекта е 181 423.89,00 ЕВРО и съответно за Община Пробищип са разпределени 226 012,11 ЕВРО.

Община Пробищип участва със собствено съфинансиране в размер 40 625,00 ЕВРО.

 

Проектът е със срок на изпълнение 21 месеца, с крайна дата на изпълнение  24.07.2018г.

Основните дейности по проекта са изпълнение на мерки за енергийна ефективност в  сградата на  Общинска администрация, гр. Рила и в Дом на културата, гр. Пробищип. Строителството и в двете общини е приключено качествено и в срок.

Изпълнението на строително-ремонтните работи в административната сграда на Община Рила са съгласно извършен енергиен одит на сградата и предписани енерго-спестяващи мерки, целящи драстично намаляване на консумацията на електрическа енергия.

В рамките на проекта е извършен цялостен ремонт на сградата, като основните изпълнени мерки са изолация на покрив и фасади, подмяна на дограма, подмяна на вътрешна електрическа инсталация и монтаж на енерго спестяващо осветление. Изключително важно съоръжение е изграждане на нова отоплителна инсталация, работеща с био-пелети.

Анализът на консумираната енергия през зимния отоплителен сезон показва намаляване с почти 2/3, в сравнение през същия сезон миналата година.

С изпълненото на проекта, в изцяло обновената сграда на общинската администрация се подобриха условията за работа и обслужване на гражданите.

Друга дейност е  организираният съвместен семинар между партньорите, които имаха възможност да споделят опита си в изпълнение на проекти, насочени към опазване на околната среда и в частност проекти за енергийна ефективност.

Единодушно е мнението, че проектът е от особена значимост за общината и е добра основа за продължаване на партньорството между двете общини и изпълнение на подобни проекти и в бъдеще.

 

 

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Община Рила и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз.

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular