Saturday, June 15, 2024
HomeРегионСанданскиОбщина Сандански подобрява своите социални услуги

Община Сандански подобрява своите социални услуги

  • Домашният социален патронаж в нова сграда и модернизирано оборудване

 

 

Домашният социален патронаж е услуга в общността, която включва и доставката на храна до домовете. До момента кухнята на социалната услуга се помещаваше в сградата на ПГ „Яне Сандански“. С цел оптимизиране работата на Домашния социален патронаж услугата вече се предлага в напълно обновена и ремонтирана сграда, с удобен достъп в част от сградния комплекс на МБАЛ „Югозападна болница“.

По проект бе изцяло подменено старото кухненско оборудване, като се закупи професионален газов котлон, хладилен шкаф – маса, хладилни шкафове, нови мивки и кухненски стелажи, удобни работни маси, вентилационни абсорбатори и кухненски шкафове.

С изпълнението на проекта и преместването на Домашния социален патронаж в обновени, по-широки и удобни помещения качеството на предлаганата социална услуга се подобри. Кухненският блок се превърна в модерна, технологично оборудвана и удобна база.

Предвижда се в съседство с Домашния социален патронаж да се обособи и кухненски блок на МБАЛ „Югозападна болница“, с което се обединяват усилията за високи европейски стандарти, в полза на общественото хранене и подобряване условията на труд, работа и грижа за болните и хората в неравностойно положение.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular