Sunday, June 16, 2024
HomeРегионПерникОбщина Трън търси еколог с 933 лв. минимална заплата

Община Трън търси еколог с 933 лв. минимална заплата

Свободно работно място за длъжността „старши експерт „еколог“ е обявила Община Трън, става ясно от сайта на общинската администрация.

Минималните изисквания към кандидатите е да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър”, предпочитана област на висшето образование: „Природни науки, математика и информатика“ и 1 година професионален опит. Допълните изисквания са компютърна грамотност, както и познаване и ползване на действащото българско законодателство. Длъжността се заема по трудово правоотношение, посочват от Общината.

Минималният размер на основната заплата е 933 лева. Индивидуалната основна месечна заплата се определя в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата, определени с нормативен акт, уточняват от администрацията.

Екологът ще трябва да участва в разработването и провеждането на политиката по опазване на околната среда като разработва експертни становища и предоставя методическа помощ. Освен това служителят ще трябва да извършва контролна дейност, свързана с опазване на околната среда при стриктно спазване разпоредбите на нормативната уредба, действаща на територията на страната и Наредби, приети от Общински съвет-Трън.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular