Wednesday, June 12, 2024
HomeБизнесОбщинският съветник Владимир Заечки и бившият депутат Митко Захов спорят за 2...

Общинският съветник Владимир Заечки и бившият депутат Митко Захов спорят за 2 канализационни клона в петричкото село Първомай

Фирма „Заечки” ЕООД е предложила 66 573,67 лв., а „Монолит-21-Андонов и Захов” е с оферта за 66 898,50 лв.

Фирмите на общинския съветник от Петрич Владимир Заечки и на бившия депутат Митко Захов са в надпревара за нова обществена поръчка в южния град. „Заечки” ЕООД с управител Екатерина Илиева Заечка – съпруга на Вл. Заечки, и „Монолит-21-Андонов и Захов” на Захов и партньора му Иван Андонов са двете фирми, подали оферта за строителството на 2 канализационни клона в петричкото село Първомай.

Владимир Заечки

Според информацията община Петрич с кмета Димитър Бръчков веднъж е удължила срока за участие, но интерес са проявили само двете фирми. Захов е посочил сумата от 66 898,50 лв. за изпълнението на поръчката, а Заечки предлага да извърши услугата за 66 573,67 лв. Тръжната комисия е дала 5-дневен срок на „Монолит-21-Андонов и Захов” да информират какъв е професионалният стаж на техническия ръководител на обекта и на отговорника за контрола на качеството. Едва след като бъде попълнен този пропуск, комисията ще излезе с решение за фирмата победител.

През ноември миналата година фирмата на Заечки спечели поръчка за втори етап на благоустрояване на зеленчуковата борса в село Кърналово. Прогнозна стойност на офертата е 90 хил. лв. без ДДС. През 2016 г. същата фирма „Заечки“ ЕООД извърши първия етап от благоустрояването на тържището при с. Кърналово, като стойността на поръчката бе 73 326 лв. без ДДС. Миналата година „Монолит-21” е правила ремонт в ДГ „Детелина” – гр. Петрич, ДГ„Детски свят” – с.Коларово, филиал с. Беласица за 33 328,99 лв. Отново през миналата година фирмата е санирала и няколко блока в южния град на стойност 889 432,37 лв. Работници на Захов са ремонтирали и детската градина в село Дамяница за 396 861,18 евро.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular